Istoric


La inițiativa și cererea Preacucernicului Părinte Ic. Stavr. Nicolae Bonaș, Parohul Bisericii satului Adămești, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, (pe atunci Episcopul Argesului și Teleormanului), propune Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, (care aprobă prin decizia nr. 460 / 25 - 26 Ianuarie 1991), înființarea Mănăstirii Adămești ca mănăstire de maici cu viață de obște. Opt luni mai târziu, la 23 Septembrie 1991, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, pune piatra de temelie a Bisericii Mănăstirii cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” și instalează ca Stareță pe Preacuvioasa Maică Atanasia Apostol care împreună cu cele câteva maici încep a așeza în această parte a țării, vitregită până atunci de prezența unei mănăstiri, rânduiala monahală. Este ridicată o casă care va deservi drept corp de chilii și un mic paraclis din lemn cu hramul ”Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”, pentru folosul duhovnicesc al obștii, astăzi acestea nu mai există în complexul monahal însă Paraclisul poate fi văzut în Cimitirul nou al satului din apropierea mănăstirii. Lipsa personalului monahal dar și lipsa ajutorului financiar de a ridica Mănăstirea din temeli, determină în anul 1998 pe Preasfințitul Părinte Episcop Galaction, să ia decizia de a închide temporar Mănăstirea Adămești.

Este transformată în mănăstire de călugări și reactivată la 10 Octombrie 2002, prin purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, care aduce aici pe Preacuviosul Părinte Ieromonah Fanurie Beldiman și îl așează Stareț al Mănăstirii ”Nașterea Maicii Domnului” - Adămești.

Din martie 2003 și până în prezent, Mănăstirea a început să "înflorească" în adevăratul sens al cuvântului, aici s-a format o obşte de monahi, care a reușit ridicarea bisericii mari cu hramul ”Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul”, și ridicarea unui Altar de vară cu hramul ”Naşterea Maicii Domnului”, pe locul unde odinioară s-a pus piatra de temelie și începutul mănăstirii, fiind sfințit la 26 August 2012.

De menționat este că biserica se află unită cu corpul de chilii, împărțit în demisol, parter , etaj I și etaj II, folosindu-se în proiect stilul arhitectonic athonit. Biserica este sub formă de cruce cu 3 abside una altarul iar cealalte două stranele, pe naos este asezată turla cea mare, pantocratorul, iar pe pronaos se află așezate două turle înfundate mai mici, intrarea bisericii se face prin lateral printr-un pridvor pentru credincioși, iar pentru monahi intrarea se face direct de pe cerdacul corpului de chilii.

Catapeteasma este lucrată în lemn de tei cu diferite ornamente miniaturale de către familia Dobra din județul Dâmbovița. În prezent se lucrează la pictura Bisericii în tehnica fresco, dorindu-se a fi efectuată cât mai curând în veritabilul stil bizantin. Pe dinafară chiliile și biserica sunt străjuite de medalioane lucrate în tehnica mozaic cu mai mulți sfinți români. Toate prin strădania Preacuviosului Părinte Stareţ, Protosinghel Fanurie Beldiman şi cu purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului.