Monah evlavios si rugator. Monahul Martinian Dumitrescu

S-a născut la data de 16 Octombrie 1924 în Romanațiul de altă dată, Caracalul de astăzi, fiind unul dintre cei 7 fii ai familiei Dumitrescu, după terminarea liceului, tânărul Adrian, urmează cursurile Facultății de Finanțe și Credit din București unde, în 1951 se căsătorește cu tânăra Constanța având 2 copii. În anul 2002 rămâne văduv și hotărăște să își îndrepte paşii către Mănăstirea Adămești, dorind să slujească lui Dumnezeu ca "ostaş, având mijlocul încins cu adevărul şi îmbrăcat cu platoşa dreptăţii, având pavăza credinţei pentru a putea stinge toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului." (Efeseni 6, 14-16). La praznicul Sfântului Prooroc Ilie, din anul 2007, este tuns în monahism cu numele de MARTINIAN, de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului.
Un monah foarte aspru cu sine dar blând și paşnic cu alții, iubitor de linişte, o fire puţin comunicativă și retrasă, evlavios şi rugător, smerit şi râvnitor, asemenea părinţilor din Pateric. Cunoscător al tipicului şi rânduielilor liturgice de mănăstire, neînsușite vreodată în vreo școală teologică. Nelipsit de la slujbe urmărind în permanență lectura de la strană şi cântarea psaltică. În ciuda vârstei (aproape 90 ani) se îngrijește zilnic de pregătirea colivei pentru slujba parastasului, aceasta fiind ascultarea sa în mănăstire. În afara slujbelor, deși fiind cu vârstă înaintată citește foarte mult, făcându-şi notiţe şi însemnări pe mici foi ori chiar pe marginea cărţilor lecturate. În momentele de deschidere sufletească povestește celor mai tineri momente importante din viaţa sa dar și din istoria zbuciumată a țării noastre. În zilele calde merge deseori în plimbări prin pădurea şi poienile dimprejurul mănăstirii şi admiră frumuseţea creaţiei, ascultând ciripitul păsărilor şi trecerea bătrânului râu Vedea, peste pietrele mai vechi decât mănăstirea. ”Lumea crede că monahii sunt un neam nefolositor. Dar oamenii n-au dreptate să gândească aşa. Ei nu ştiu că monahul e un rugător pentru întreaga lume, nu văd rugăciunea lui şi nu ştiu cu câtă milostivire o primeşte Dumnezeu. Monahii duc o luptă crâncenă cu patimile şi pentru această luptă vor fi mari la Dumnezeu.” spune părintele Martinian.
Astăzi, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Cuvios Martinian, ocrotitorul spiritual al părintelui Martinian Dumitrescu, Preacuviosul Părinte Stareț, Protos. Fanurie Beldiman, a adresat cu acest prilej un mesaj de felicitare în numele său și al întregii obști.

Preacuviosia Voastră,
Preacuvioase Părinte Martinian Dumitrescu,

Cu prilejul sărbătoriri Sfântului Cuvios Martinian, ocrotitorul spiritual al Preacuvioșiei Voastre, am deosebita bucurie de a va adresa în numele meu și al întregii obști, alese urări de sănătate, pace şi bucurie. Hristos-Dumnezeul nostru, pentru mijlocirile Sfântului Cuvios Martinian, să vă dăruiască ajutorul Său sfânt în viaţă.

Cu părintească dragoste în Hristos-Domnul,
Protos. Fanurie Beldiman