Duminica Floriilor

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte la 13 Aprilie 2014 Intrarea Domnului în Ierusalim, sărbătoare care mai este cunoscută ca Duminica Floriilor. În această zi, la Mănăstirea Adămești, slujba Sfintei Liturghii a fost săvârşită de Preacuviosul Părinte Protos. Fanurie Beldiman, Starețul Mănăstirii înconjurat de un sobor de preoţi format din Preacuvioșii Părinți, Protos. Narcis Aldescu (Paraclisul Centrului de bătrâni - Cervenia), Protos. Nichifor Mihai, Ierom. Ciprian Florea și Ierom. Victor Iancu în prezenţa a numeroşi credincioşi.

După terminarea Sfintei Liturghi, Starețul Mănăstirii a adresat tuturor credincioşilor prezenți un cuvânt de învăţătură în care a prezentat semnificaţiile praznicului împărătesc de astăzi: ”Duminica stâlpărilor este puntea de trecere de la sfințita patruzecime la Săptămâna Sfintelor Patimi. Domnul intra în Ierusalim cu intrare smerita și triumfală totodată. Smerită, pen­tru că „Cel ce are scaun cerul si așternut picioarelor, pământul” și “Cel purtat de Heruvimi și lăudat de Serafimi”, se sme­rește și încalecă pe mânz necuvântător. Dar și triumfală, pentru că mulțimea poporului recunoaște în Cel ce vine, pe Stăpânul vieții și al morții, iar pruncii cei fără de răutate, simțitori pentru lucrurile cele de taină, Îl întâmpină ca pe un împărat, cu stâlpări de finic și cu strigăte de “Osana”, așternându-și înainte-I hai­nele pe cale. Și noi, Israelul cel nou și înduhovnicit, ne pregătim să în­tâmpinăm pe Domnul, care vine blând și smerit, să intre în Ierusalimul sufletelor noastre.”

În cuvântul său de învâțătură, Preacuviosul Părinte Stareț a explicat celor prezenți și seminificația ramurilor de salcie: ”Salcia este un simbol al bucuriei și al vieții. În scrierile Sfinților Părinți, salcia o reprezintă pe Fecioara Maria, care deși alege fecioria, viața fără rod, aceasta îl naște pe Hristos. Sfințirea și binecuvântarea acestor ramuri este un obicei străvechi, menționat în secolul al IV-lea și generalizat în toată lumea creștină, în Duminica Floriilor căci se aduc în biserici ramuri de salcie. În Vechiul Testament, salcia este consemnată în timpul sărbătorii corturilor, aceasta amintind de eliberarea evreilor din Egipt.”

Credincioşii prezenţi au primit la sfârşit, ramuri de salcie.