Mesajul parintilor slujitori ai Manastirii Adamesti la Invierea Domnului

Pătrunși de lumina tainică a Învierii, purtând în noi, prin Sfânta Împărtășanie, pe Iisus Hristos, cu toții să ne bucurăm si să mărturisim, precum spune o frumoasă cântare că astăzi: "Este Ziua plină de lumină a Invierii, când suntem îndemnați să ne iertăm și să ne îmbrățișăm unii pe altii.” Este ziua iertării în care îi numim frați chiar și pe cei ce ne urăsc și ne sunt potrivnici, este timpul bucuriei în care uităm de tot răul ce ni s-a făcut. Să facem din acest praznic un prilej de înnoire a vieții noastre, de îndreptare și de îmbunătățire a ei, prin credință și prin fapte bune. În această zi de luminoasă împlinire sufletească și trupească, cu părintească dragoste vă chem pe toți să primiți bucuria deplină a Harului Dumnezeiesc dăruit prin Lumina ce vine să lumineze tuturor.

Vă binecuvintez pe toți si vă urez ca această prăznuire a Sfintelor Paști să o aveți în pace, cu sănătate și alese bucurii, rugând pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să vă daruiască cele ce va sunt de folos sufletelor si trupurilor voastre.

Cu părintească dragoste vă binevestesc că Hristos a Înviat,
Protos. Fanurie Beldiman, Starețul Mănăstirii Adămești

(Foto 2)
_____________________________________________________

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, să aducă în sufletele tuturor creștinilor și vizitatorilor acestui site, Lumina Învierii, iubire, bucurie, pace și unitate între neamuri și popoare. Fie ca Lumina acestei mari sărbători să vă aducă cele patru daruri divine: încredere, iubire, speranță și credință.

Ca oarecând Arhanghelul Gavriil, vă vestesc cu bucurie multă că Hristos a Înviat și plin de emoție vă răspund în același timp: Adevărat a Înviat!

Cu binecuvântări, Protos. Nichifor Mihai

(Foto 3)
_____________________________________________

Iată-ne ajunşi, cu mila lui Dumnezeu, la slăvita sărbătoare a Învierii Domnului. A trecut perioada Marelui Post, perioadă de nevoinţă şi de bucurie în acelaşi timp. Suntem acum cuprinşi de lumina Sfintelor Paşti, mărturisind cu totii că: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le.” Cu smerenie şi stăruinţă să-L rugăm pe Hristos Domnul să ne ajute a căuta numai calea care duce către El. În căderile şi slăbiciunile noastre, Hristos Cel înviat să nu ne lipsească de iertarea Sa şi, prin puterea Sa, să ne readucă din moarte la viaţă şi din pământul păcatului la cerul alipirii de Sine.

Bucuria Sfintelor Paşti să vă cuprindă sufletul! Sfânta Înviere să vă aducă lumina cerească în inimă şi în cuget! Pacea lui Hristos să fie prezentă în viaţa fiecăruia, în viaţa familiei, a Bisericii, a Ţării şi a lumii!

Să rămânem în iubirea lui Dumnezeu şi să fim iubitori de Dumnezeu, ca într-un duh, cu o inimă şi într-un singur glas să mărturisim: Hristos a îniat!

Al vostru de tot binele rugător, Ieromonah Ciprian Florea

(Foto 4)
___________________________________________________

Bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă în inimi pacea și liniștea pe care au avut-o Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Sfinții Apostoli și Mironosițele femei când au vazut mormântul gol și pe Hristos Înviat din morți. Această bucurie să cuprindă sufletele tuturor pentru că astăzi, Hristos prin Învierea Sa a sfărâmat porțile morții și a înfrânt încuietorile iadului, dăruind celor din veac liberare și aducând cu Sine în Împărăția Cerurilor pe toți drepții care erau ținuți acolo.

Hristos Domnul cel Înviat să vă dăruiască tuturor binecuvântarea Sa și să reverse asupra frățiilor voastre Harul Său spre mântuirea sufletelor și spre viața veșnică.

Hristos a Înviat!

Cu aleasă prețuire, Ieromonah Victor Iancu

(Foto 5)