Odovania Praznicului "Adormirii Maicii Domnului"


Iubiţi fraţi creştini, astăzi, pe 23 August 2014, în Biserica Ortodoxă, este sărbătorită Odovania Praznicului "Naşterii Maicii Domnului".

Este un lucru cunoscut că toate Praznicele Împărăteşti (şi cele ale Maicii Domnului) sunt precedate de un anumit timp de pregătire, timp ce poartă numele de Înainte-Prăznuire, Pre-Serbare, Înainte-Serbare şi care are menirea de a pregăti sufletele credincioşilor cu starea de sărbătoare care urmează. De asemenea, există şi o perioadă de continuare sau prelungire a sărbătorii numită După-Prăznuire sau După-Serbare. Ziua cea dintâi a înainte-serbării se numeşte începutul sărbătorii, iar ziua ultimă a după-serbării se numeşte, cu un termen slavon, odovania, adică sfârşitul sau încheierea sărbătorii.

Vorbind despre Praznicului Adormirii Maicii Domnului, am avut o zi de înainte-prăznuire şi încă 8 zile după-prăznuire. Trebuie să amintim că, în tot acest interval de timp, în cadrul slujbelor din Biserică s-au cântat stihiri ale Praznicului, iar în ziua Odovaniei, slujba este aproape identică cu cea din ziua de 15 august.

Adormirea Maicii Domnului, numită în popor şi Uspenia (termenul slav) sau Sfânta Maria Mare e sărbătoarea în amintirea zilei în care Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria şi-a dat obştescul sfârşit. După o pioasă tradiţie veche, cunoscută mai întâi în Apus şi trecută apoi şi în Răsărit, la trei zile după adormirea ei, Sfânta Fecioară ar fi fost ridicată cu trupul la cer, ca şi dumnezeiescul ei Fiu.

Tot acum, se cade să menționăm că Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria, deşi mărturii despre existenţa ei nu avem decât începând din secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult, mai ales după Sinodul IV Ecumenic, Sinod care a hotărât că Maica Domnului este Născătoare de Dumnezeu, cultul ei cunoscând de acum o înflorire foarte mare.

Următorul praznic care are înainte-prăznuire şi după-prăznuire este Naşterea Maicii Domnului, de pe 8 septembrie.