Slujire de noapte, in lumina Prea Sfintei Treimi


Și de această dată, Biserica Mănăstirii Adămeşti a fost neîncăpătoare pentru numărul mare de credincioși care au venit să mulțumească Domnului pentru binefacerile ce s-au revărsat asupra lor pe parcursul lunii ce tocmai a luat sfârșit.
Așa cum bine cunoașteți, tradiția Sfintei noastre Mănăstiri cere ca la finalul lunilor, în zilele de 30, 31, respectiv 28 februarie spre 1 să se săvârșească slujba Sfintei Liturghii, Taina Sfântului Maslu și rugăciuni de dezlegare la toată boala și neputința.
Din anul 2002, când a fost reactivată Mănăstirea ca mănăstire de călugări, prin purtarea de grijă a Prea Cuviosului Părinte Stareț, Fanurie Beldiman, slujbele de noapte nu au fost întrerupte, iar Sfânta Liturghie zilnic s-a săvârșit, cu excepția zilelor aliturgice, în care Sfânta Liturghie nu se săvârșește.
Slujba de noapte a fost oficiată de către Starețul Mănăstirii, Protos. Fanurie Beldiman alături de Protos. Nichifor Mihai, Ierom. Ciprian Florea, Starețul Mănăstirii Sf. Dimitrie Coșoteni, Prea Cucernicul Pr. Iconom Stavrofor, Nicolae Bonaș și Ierom. Macarie Gherghe.