Duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci


Dreptmăritori creştini, duminica de astăzi a fost numită de Sfinţii Părinţi ai Bisericii Ortodoxe, Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci.
Cuvintele pericopei evanghelice care s-a citit astăzi în toate Sfintele Lăcaşuri şi aparţin Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan sunt acestea: "Zis-a Domnul: nimeni nu s-a suit în cer, fără numai Cel care s-a pogorât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi precum Moise a înălţat şarpele în pustie, aşa trebuie să se înalţe Fiul Omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său Unul-Născut, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El."
Referitor la această Duminică, Sfinții Părinți au scris mult și asemenea Sfântului Apostol Pavel au învățat: „Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos.” (Galateni 6, 14)
De altfel, noi, ortodocșii trăim cu convingerea că atunci când zicem cruce nu înţelegem doar lemnul din care este confecţionată. Îl înţelegem pe cel Răstignit, pe Domnul nostru Iisus Hristos, care a suferit înfricoşata mucenicie a răstignirii, şi prin această jertfă, pe care a oferit-o pe lemnul crucii, a izbăvit neamul omenesc de păcat. Fiecare picătură a sângelui care s-a vărsat din rănile celui Răstignit, din mâinile, picioarele şi coasta Lui găurite, fiecare picătură a sângelui lui Hristos s-a făcut un râu, s-a făcut o mare, un ocean, în care se spală şi se curăţesc milioanele de oameni păcătoşi.
Învățau Bătrânii Bisericii că, puterea, care izvorăşte din jertfa pe cruce a lui Hristos, depăşeşte orice altă putere. Este o putere tainică şi nevăzută. Această putere a crucii a atins sufletul tâlharului şi l-a făcut să spună: „Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăţia Ta” (Luca 23, 42).
Crucea pentru noi, reprezintă un motiv de aleasă bucurie: “Dacă, iubiţii mei, dacă există ceva pentru care un creştin trebuie să se bucure, să se veselească şi să se laude chiar, acest lucru este crucea; crucea, pe care peste câteva zile Biserica ne va chema să o sărbătorim."

Aşadar, după ce ne-am lămurit de importanţa pe care Biserica Ortodoxă i-o acordă acestei zile de duminică, se cuvine să amintim că glasurile slujitorilor Domnului s-au auzit şi astăzi la Sfânta Mănăstire Adămeşti, slujba Sfintei Liturghii fiind oficiată de un sobor de preoţi, alcătuit din Prea Cuvioşii Părinţi, Protos. Mihai Nichifor şi Ierom. Macarie Gherghe, în frunte cu Prea Cuviosul Părintele nostru Stareţ, Protos. Fanurie Beldiman.
În cuvintele sale de învăţătură, Părintele Stareţ, a tâlcuit pericopa evanghelice, de asemenea întărindu-i pe cei care ni s-au alăturat în rugăciune şi prin alte cuvinte ziditoare de suflet.
În final, o aducere aminte: mâine 8 Septembrie 2014, Mănăstirea noastră îşi serbează Hramul: "Naşterea Maicii Domnului". Slujba Sfintei Liturghii va fi oficiată de către Prea Sfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului alături de un sobor impresionant de preoți și diaconi, printre care și Starețul Sfintei Mănăstiri, Protos. Fanurie Beldiman.
Vă aşteptăm pe toţi, în număr cât mai mare!