Praznicul "Inaltarii Sfintei Cruci"Astăzi, 14 Septembrie 2014, întreaga Biserică Ortodoxă sărbătoreşte Înalţarea Sfintei Cruci, zi de Praznic Împărătesc, în care rugăciunea o unim cu post, pentru a ne aduce aminte de Sfintele Patimi şi de moartea Mântuitorului Iisus Hristos.
Aşa cum au învăţat şi continuă să înveţe Părinţii Bisericii, "Crucea este lucrarea cea mare a puterii lui Dumnezeu. Pe Cruce s-a arătat iubirea desăvârşită dintre Persoanele Sfintei Treimi, revărsată peste noi oamenii şi peste întreaga creaţie, prin Dumnezeu-Omul care se jerfeşte pentru noi, de dragul nostru asumându-şi vina păcatelor noastre.Aici se realizează in iubire desăvârşită începutul unirii dintre Dumnezeu şi oameni, dintre Dumnezeu şi lumea văzută, dintre lumea cerească şi lumea pământească. Aici se arată cutremurător grija iubitoare a Părintelui ceresc, Care jerfeşte pe Unicul Său Fiu pentru omul păcătos şi răzvrătit, spre a-l readuce în braţele părinteşti, înfiindu-l."
Trebuie să reamintim că, Înălţarea Sfintei Cruci este una dintre cele mai vechi sărbători creştine, închinată Crucii Domnului nostru Iisus Hristos. În caledarul ortodox praznicul se sărbătoreşte pe 14 septembrie şi este una din cele două zile de post strict (ajun) de peste an, alături de Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august).
Biserica a rânduit sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a Domnului Iisus Hristos la 14 septembrie, în amintirea zilei când a fost redescoperită, pe Golgota, de către Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Aceştia au găsit nişte cruci şi, neştiind care este Crucea Domnului, au atins, la îndemnul îngerului, crucile de trupul unei femei moarte. Atunci când a fost atinsă cu Sfânta Cruce, femeia a înviat. Crucea a fost înălţată pentru a fi văzută de mulţime şi, de atunci, acest praznic a fost trecut între sărbători.Crucea este simbolul credinţei creştine.
Haine de sărbătoare a îmbracat şi Mănăstirea Adămeşti, slujba Sfintei Liturghii fiind oficiată de un sobor de preoţi alcătuit din Prea Cuviosul Părinte, Protos. Mihai Nichifor şi Prea Cucernicul Părinte, Romulus Meco, slujitor al Domnului în Parohia Intrarea în Biserică a Maicii Domnului,Protopopiatul Caracal, în frunte cu Prea Cuviosul Părinte Stareţ, Protos. Fanurie Beldiman.
În cuvintele sale de învăţătură, Prea Cuviosul Părinte Stareţ, a arătat că prin Cruce am primit şi noi bucurie de la Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El de bunăvoie a mers spre Patimă şi a fost răstignit pe Sfânta Cruce, iar prin Scump Sângele Său, Crucea a devenit armă impotriva celui potrivnic, o armă pusă în slujba noastră care ne ajută să urcăm pe drumul către Împărăţia Cerurilor. Prin Sfânta Cruce noi putem să alungăm de la noi toate puterile întunericului care se luptă cu noi şi care ne stau de-a curmezişul în călătoria noastră către Dumnezeu Cel în Treime Lăudat.
De asemenea a indicat faptul că semnul Sfintei Cruci reprezintă un semn al biruinţei, un semn al bucuriei, îndemnând pe toţi creştinii să păstreze acest semn în casele şi în inimile lor.
Ziua de astăzi să ne fie prilej de aleasă bucurie întru Domnul! Amin.