Duminica dupa Inaltarea Sfintei Cruci


Iubiți credincioși, astăzi 21 septembrie 2014, Biserica Ortodoxă se alfă în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci. Părinții Bisericii au rânduit ca pericopa evanghelică citită în această binecuvântată zi să graviteze în jurul cuvintelor Mântuitorului: ”Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie".
Sfânta Evanghelie citită astăzi (Marcu 8, 34-38; 9, 1) ne învață că: ”Toţi avem de purtat o cruce. Dacă inimile ar începe o dată să vorbească, nu ar mai ajunge niciodată să se oprească, pentru că fiecare îşi are crucea sa, care mai grea, care mai uşoară, care mai mare, care mai mică.”
După cuvintele de învățătură ale Preacuviosului Părinte Stareț, Protos. Fanurie Beldiman, rostite în timpul predicii: ”Crucea este permanent prezentă în viața creștinilor, iar de felul cum ne raportăm la aceasta depinde mântuirea noastră, viața noastră veșnică. Crucea se manifestă prin durerile îndurate fără cârtire, prin răbdarea ispitelor venite din partea trupului, a lumii și a vicleanului diavol.”
Prin Sfânta Evanghelie de astăzi, ni se dă să înţelegem că Sfânta Cruce are şi un înţeles mai profund, mai spiritual. Care este acest înţeles duhovnicesc al crucii? Înţelesul duhovnicesc al crucii rezidă în urmarea fără împotrivire a Mântuitorului Hristos, „...să-Mi urmezi Mie”. Model de smerenie desăvârșită și de cum să ne purtăm crucea Îl avem tot pe Hristos, fiind prigonit din fragedă pruncie şi până la moarte, însă a purtat această prigoană cu smerenie şi cu multă dragoste pentru neamul omenesc.
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată și la Mânăstirea Adămești de către Prea Cuviosul Părinte Stareț, Protos. Fanurie Beldiman, alături de Prea Cuviosul Părinte, Protos. Mihai Nichifor. La slujbă au luat parte mulțime de credincioși, iar la finalul slujbei s-au citit rugăciuni de dezlegare.
Ziua de astăzi să vă aducă pace în slufet! Amin.