Duminica a 18-a dupa Rusalii

Astăzi, 28 septembrie 2014, întraga suflare ortodoxă se află în "Duminica a 18-a după Rusalii". În această zi, Sfinții Părinți au rânduit ca astăzi să se citească din Evanghelia de la Luca, capitolul 5, versetele 1-11. Pericopa evanghelică a acestei duminici ne vorbește despre pescuirea minunată, minunea săvârşită de Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu Simon Petru şi cu alţi pescari, care toată noaptea s-au trudit şi nimic nu au prins. „Şi răspunzând Simon, a zis: Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi nimic nu am prins” (Luca V, 5). La Îndemnul Mântuitorului Hristos, Simon a aruncat mrejile mai adânc, în lacul Ghenizaretului, şi „au prins mulţime mare de peşte, că li se rupeau mrejile” (Luca V, 6).
La fel se întamplă și în viețile noastre: trăim, muncim, dar ajungem la sfârșit cu mâinile goale. Și iată, în fața noastră ni se descoperă veșnicia, dar Împărăția lui Dumnezeu e închisă.
Mulți se ostenesc în zadar. Aceștia sunt sectanții, cei de altă credință etc. Există un singur Dumnezeu, o credință, un Adevăr, și se află în Biserica Ortodoxă. Dovada de netăgăduit a acestui adevăr sunt icoanele izvorâtoare de mir, sfintele moaște, care vindecă sufletul și trupul, darul sfânt al facerii de minuni și cel al înainte-vederii la stareți. Toate acestea sunt daruri sfinte ale Ortodoxiei.
Această relatare despre pescuirea minunată ne demonstrează succint, cum fapta Mântuitorului a determinat o cotitură în viaţa unor pescari, determinându-i să-şi părăsească meseria lor şi să se înroleze ca slujitori ai lui Dumnezeu, ai oamenilor şi ca Apostoli şi propovăduitori ai Legii evanghelice.
Simon Petru s-a smerit atunci când a văzut această minune săvârşită de Domnul Iisus şi, fără a se mândri, îşi recunoaşte păcătoşenia şi slăbiciunile şi îi zice lui Iisus, căzând la genunchii Lui: „Ieşi de la mine, Doamne, că sunt om păcătos” (Luca V, 8).
Mântuitorul Iisus Hristos, văzând smerenia lui Simon, îi zice: „Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni” (Luca V, 10).

Ne putem lesne întreba ce anume i-a determinat pe aceşti oameni să-şi părăsească ocupația precum și pe cei de aproape ai lor şi să-L urmeze pe Domnul Iisus? Hotărârea lor de a-L urma pe Iisus este rămâne însă „nepătrunsa şi nebiruita putere a dumnezeiescului, este pilda vieţii Sale curate şi sfinte, virtutea smereniei. Mulţi au propovăduit învăţături înalte pe care ei nu le-au urmat, pe când Mântuitorul Iisus Hristos a împlinit tot ce a învăţat. Asemenea pescarilor din Evanghelia de astăzi, pilda vieţii neprihănite a Mântuitorului stă ca o carte deschisă în faţa noastră, El este lumină pentru noi, după nopţi lungi de pescuit în deşert. Pentru smerenia lui Simon şi a celorlalţi pescari, harul lui Dumnezeu a coborât peste ei şi au devenit pescari de oameni, apostoli.

Cu binecuvântarea Părintelui Stareț, Protos. Fanurie Beldiman, la Mânăstirea Adămești, Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de Protos. Nichifor Mihai, Ierom. Victor Iancu, starețul Mânăstirii Sfântul Trifon Cernetu și Arhidiaconul Pantelimon Iancu.